Missie

De missie van Wo·Men in Finance is drieledig: 

1) Gendergelijkheid op alle nivaus versnellen

2) Vrouwen en mannen ondersteunen op belangrijke carrièremomenten

3) Bijdragen aan Cultuurverandering