Missie

De missie van Wo·Men in Finance is tweeledig: 

  • bewustwording rond diversiteit en inclusie vergroten 

  • genderevenwicht op alle niveaus binnen de financiële sector bevorderen 

Om deze missie te ondersteunen, zal Wo·men in Finance verschillende positieve acties ondernemen zoals: 

  • gelijke kansen voor mannen en vrouwen aanmoedigen 

  • inclusief leiderschap promoten 

  • een geloofwaardige, innovatieve en respectvolle omgeving stimuleren voor het aantrekken, behouden en opleiden van vrouwelijk talent