< Alle artikels

28 November, 2023

#43 Portret van een vrouw in financiën: Maureen Vermoortel

Hallo, mijn naam is Maureen en ik werk in het ESG-team bij Belfius Bank als projectmanager. Ik werk voornamelijk rond sociale en mensenrechten gerelateerde onderwerpen. Ik ben ook een actief lid van het diversiteitsteam en meer bepaald van de multiculturele diversiteitsstroom.

Multiculturele diversiteit is belangrijk voor mij omdat ik heb gezien dat de mensen van wie ik hou op hun werk anders worden behandeld vanwege hun achtergrond. Mijn moeder is een eerste generatie immigrant uit de Filippijnen. Hoewel het lijkt alsof ze nooit openlijk racisme op haar werk heeft ervaren, waren er wel degelijk glazen plafonds die haar ervan weerhielden om na vele jaren ervaring door te stoten naar hogere functies. Haar werk werd consequent als vanzelfsprekend beschouwd, haar ideeën gestolen en toegeëigend. Het had zo'n grote invloed op haar gevoel van eigenwaarde, dat ik echt geloof dat het nodig is om multiculturele inclusie serieus te nemen voor het welzijn van alle werknemers. Veel mensen, net als mijn moeder, worden geconfronteerd met onzichtbare obstakels vanwege mainstream aannames op basis van huidskleur, accent, religieuze overtuiging, etc. over hun capaciteiten en verdiensten.

"De financiële sector heeft in de loop der jaren aanzienlijke verbeteringen doorgevoerd op het gebied van diversiteit tussen mannen en vrouwen en tussen generaties. Nu de sector snel verandert, is dit ook het moment om te pleiten voor een goed beheerde multiculturele diversiteit."

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedereen mondig is en toegang heeft tot dezelfde kansen? Hoe kunnen we onzichtbare barrières en schadelijke vooroordelen aan het licht brengen die nadelig zijn voor werknemers, kandidaten en klanten? En hoe kunnen we die barrières en vooroordelen uit ons gedrag en onze spraak verwijderen?

Door deze vragen aan de orde te stellen, geloof ik dat MCBN zal bijdragen aan een positieve verandering in de sector die de situatie van velen aanzienlijk zal verbeteren.