Nieuws archief

Het doel van Claire Godding? De hele financiële sector inclusiever en diverser maken. Dit is een kwestie van collectieve intelligentie voor het bedrijf, waarvoor HR-processen vanaf de werving nodig zijn, evenals een inclusieve cultuur en leiderschap.

Dankzij Women in Finance ging bijna 60% van de ondertekenaars actief aan de slag met een actieplan rond genderdiversiteit.

Eerste doelstelling rond genderdiversiteit bereikt: 91% van leden ondertekent het charter.

Charter belangrijke stap naar genderevenwicht en diversiteit.