< Alle artikels

30 November, 2023

#45 Portrait van een vrouw in de financiële sector: Dahyeon Lee

Als je aan de bankwereld denkt, is het eerste waar je aan denkt Wall Street, zakenbanken en de stereotypen van een blanke man, oud of jong, in een grijs pak. De bankwereld is echter diverser en dynamischer dan we denken. En ik kan dit ervaren tijdens mijn werk bij KBC. Ook al werk ik nog niet zo lang bij KBC, toch heb ik kunnen ervaren hoe het is om te werken in een omgeving die dynamisch, ondersteunend en leuk is.

Dit was echter niet mijn eerste indruk. Ik heb in Canada en Australië gewoond en was gewend om in een internationale omgeving te werken. Hetzelfde geldt voor mijn studies in België. Het was niet moeilijk om in een internationaal team te werken, omdat ze meer open en inclusief zijn. De overstap naar de Belgische arbeidsmarkt was echter een beetje anders. Omdat ik in een team zat dat voor het grootste deel uit Vlamingen bestond, waren er niet zoveel verschillende mensen met wie ik kon samenwerken, er was een taalbarrière die ik moest overwinnen en ik moest een nieuwe manier leren om met mijn collega's om te gaan. Ik zou kunnen zeggen dat het was alsof ik op een feestje kwam waarvoor ik niet was uitgenodigd.

"Diversiteit is wie je kunt zien en inclusie is hoeveel van deze mensen kunnen spreken en hun mening kunnen geven. Ik wil een omgeving creëren waarin mensen gezien, gehoord en begrepen kunnen worden."

Ik ben echter blij dat ik mentoren had met wie ik kon praten en die me konden uitleggen hoe belangrijk het is om een diverse werkomgeving te hebben en waarom inclusie belangrijk is. Diversiteit is wie je kunt zien en inclusie is hoeveel van deze mensen hun mening kunnen geven. Ik wil een omgeving creëren waarin mensen gezien, gehoord en begrepen worden.

Daarom wilde ik me aansluiten bij het netwerk van multiculturele bankiers. Ik wil deel uitmaken van een initiatief waar mensen zich op hun gemak voelen, een ruimte creëren waar we het bewustzijn kunnen vergroten en DEI in de financiële sector verder kunnen promoten. In de toekomst zie ik mezelf in een leiderschapsrol als multiculturele bankier. Het kan makkelijk zijn om je zelfvertrouwen te verliezen of het imposter syndrome te voelen, maar via dit netwerk en deze community is er een mogelijkheid om je doelen te bereiken. De gemeenschap van multiculturele bankiers laat me zien, moedigt me aan en herinnert me eraan dat ik waarde kan creëren voor elke organisatie op het gebied van DEI.